Storm of the Day

A storm from history that occurred on November 22

Recent storms

Storms ocurring in the last 60 days:
A random storm from history that occured today EP 2019252N10262 (115/ 950) KIKO
NA 2019258N09322 ( 90/ 979) JERRY
EP 2019258N10256 ( 55/ 992) MARIO
WP 2019262N23129 ( 60/ 971) TAPAH
NA 2019263N10319 ( 40/1003) KAREN
NA 2019264N11350 (135/ 925) LORENZO
NI 2019266N20066 ( 84/ 972) HIKAA
EP 2019270N13263 ( 45/ 998) NARDA
WP 2019270N14137 ( 89/ 962) MITAG
WP 2019278N15161 (138/ 904) HAGIBIS
NA 2019282N35284 ( 55/ 995) MELISSA
EP 2019285N15198 ( 45/1003) EMA
NA 2019286N11350 ( 30/1006)
EP 2019287N11277 ( 30/1005)
NA 2019289N18268 ( 50/ 996) NESTOR
EP 2019290N11235 ( 40/1005) OCTAVE
WP 2019290N18130 ( 93/ 964) NEOGURI
WP 2019292N10157 (124/ 938) BUALOI
EP 2019292N18255 ( 35/1004) PRISCILLA
NA 2019297N18272 ( 45/ 999) OLGA
NI 2019298N16071 (134/ 923) KYARR
NA 2019298N36323 ( 70/ 977) PABLO
NA 2019300N40314 ( 65/ 965) REBEKAH
NI 2019303N09075 (105/ 959) MAHA
WP 2019303N13113 ( 51/ 993) MATMO
NI 2019312N16088 ( 84/ 971) MATMO
WP 2019316N15164 (109/ 949) FENGSHEN
EP 2019317N11248 ( 45/1000) RAYMOND
WP 2019317N12130 ( 80/ 970) KALMAEGI
EP 2019319N08268 ( 30/1006) AL02
NA 2019321N17306 ( 50/ 999) SEBASTIEN
WP 2019324N15130 ( 60/ 985) FUNG-WONG

Today in Tropical Cyclone History ...

Key: Year [Maximum wind (kt) / Minimum pressure (mb)] Name (basin)

Most intense Tropical Cyclones occuring today (>65kt or <975mb) [top 50] Tropical Cyclones making landfall today Tropical Cyclones reaching lifetime maximum wind speed today Tropical Cyclones reaching lifetime minimum pressure today
None.