Storm of the Day

A storm from history that occurred on December 07

Recent storms

Storms ocurring in the last 60 days:
A random storm from history that occured today WP 2019278N15161 (138/ 904) HAGIBIS
NA 2019282N35284 ( 55/ 995) MELISSA
EP 2019285N15198 ( 45/1003) EMA
NA 2019286N11350 ( 30/1006)
EP 2019287N11277 ( 30/1005)
NA 2019289N18268 ( 50/ 996) NESTOR
EP 2019290N11235 ( 40/1005) OCTAVE
WP 2019290N18130 ( 93/ 964) NEOGURI
WP 2019292N10157 (124/ 938) BUALOI
EP 2019292N18255 ( 35/1004) PRISCILLA
NA 2019297N18272 ( 45/ 999) OLGA
NI 2019298N16071 (134/ 923) KYARR
NA 2019298N36323 ( 70/ 977) PABLO
NA 2019300N40314 ( 65/ 965) REBEKAH
NI 2019303N09075 (105/ 959) MAHA
WP 2019303N13113 ( 51/ 993) MATMO
NI 2019312N16088 ( 84/ 971) MATMO
WP 2019316N15164 (109/ 949) FENGSHEN
EP 2019317N11248 ( 45/1000) RAYMOND
WP 2019317N12130 ( 80/ 970) KALMAEGI
EP 2019319N08268 ( 30/1006) AL02
NA 2019321N17306 ( 55/ 993) SEBASTIEN
WP 2019324N15130 ( 60/ 985) FUNG-WONG
SP 2019328S10168 ( 64/ 983) RITA
WP 2019330N09151 (115/ 943) KAMMURI
NI 2019337N07056 ( 39/ 996) AL02
NI 2019338N13070 ( 45/ 998) AL02

Today in Tropical Cyclone History ...

Key: Year [Maximum wind (kt) / Minimum pressure (mb)] Name (basin)

Most intense Tropical Cyclones occuring today (>65kt or <975mb) [top 50] Tropical Cyclones making landfall today Tropical Cyclones reaching lifetime maximum wind speed today Tropical Cyclones reaching lifetime minimum pressure today