Site contains unofficial IBTrACS data. Visit the IBTrACS Website to access archived data.

Storm of the Day

A storm from history that occurred on October 19

Recent storms

Storms ocurring in the last 60 days:
A random storm from history that occured today WP 2021283N18128 ( 54/ 981) KOMPASU
WP 2021283N17160 ( 64/ 982) NAMTHEUN
EP 2021281N10276 ( 70/ 985) PAMELA
WP 2021280N17111 ( 35/ 993) LIONROCK
NA 2021272N07338 ( 55/ 997) VICTOR
NA 2021267N27301 ( 40/1008) TERESA
NI 2021267N19092 ( 54/ 983) GULAB:SHAHEEN-G
WP 2021266N13112 ( 35/1001) WP21
WP 2021266N12148 (144/ 908) MINDULLE
NA 2021262N10349 (135/ 929) SAM
NA 2021260N12341 ( 45/1004) ROSE
NA 2021257N23291 ( 50/ 989) ODETTE
NA 2021257N10348 ( 45/1005) PETER
NA 2021254N17271 ( 65/ 989) NICHOLAS
WP 2021249N14138 (148/ 908) CHANTHU
WP 2021249N11128 ( 60/ 989) CONSON
EP 2021248N13261 ( 80/ 977) OLAF
WP 2021245N27160 ( 29/1001) WP17
NA 2021243N11286 ( 40/1004) MINDY
NA 2021242N08349 (110/ 955) LARRY
NA 2021236N12296 (130/ 929) IDA
EP 2021235N19253 ( 40/1002) MARTY
EP 2021235N12269 ( 75/ 977) NORA
NA 2021234N13345 ( 40/1004) KATE
NA 2021234N11335 ( 50/ 995) JULIAN
NA 2021226N38295 ( 65/ 986) HENRI
WP 2021223N12179 ( 51/ 994) OMAIS
NA 2021222N12339 (110/ 962) GRACE
EP 2021221N11266 (115/ 950) LINDA
NA 2021220N11311 ( 55/ 993) FRED

Today in Tropical Cyclone History ...

Key: Year [Maximum wind (kt) / Minimum pressure (mb)] Name (basin)

Most intense Tropical Cyclones occuring today (>65kt or <975mb) [top 50] Tropical Cyclones making landfall today Tropical Cyclones reaching lifetime maximum wind speed today Tropical Cyclones reaching lifetime minimum pressure today